Chính sách bảo mật thông tin

  1. Thu thập thông tin

– Cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin nào thuộc về khách hàng cung cấp trên website: babycoccole.vn cho bên thứ 3.

– Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

– Tất cả các thông tin được thu thập sẽ sử dụng trong phạm vi nội bộ công ty như:

Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ email, Địa chỉ giao hàng, Ngày tháng năm sinh và các sản phẩm đã mua.

  1. Mục đích sử dụng thông tin

– Phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.

– Nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng.

  1. Phương thức bảo vệ

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

  1. Cam kết bảo mật

– Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.

– Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

– Cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong mục đích: Nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng, Giải quyết các tranh chấp khiếu nại và khi pháp luật yêu cầu.