Hướng Dẫn Sử Dụng

Lấy một lượng nhỏ kem khi đánh răng và cần có sự giám sát của người lớn. Phụ huynh nên tham khảo ý kiến nha sĩ trong trường hợp sử dụng fluoride từ các sản phẩm khác.

Thành Phần

Aqua: Nước
Glycerin
Xylitol 
Aroma (flavor)
Sodium 
Monofluorophosphate
Calcium
Tocopheryl acetate: Vitamin E